Open menu
bip na www UONET+ zaloguj sie UONET+ dostep do edziennika UONET+ obejrzyj filmy Erasmus GI DeutschPlus GI mini SAVE 20200715 121541 projekt mini tablica 600 x 400 mm kafelek office 365 Rekrutacja 2023 2024

ZOBACZ FILMY PROMUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ

FILM PROMOCYJNY

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

KIERUNKI MECHANICZNE

KIERUNKI ŻYWIENIOWE
djembed djembed djembed djembed

oInNkoV914 marca 2024 roku w naszej szkole gościliśmy przedstawicielkę policji panią Dorotę Biernikowicz oraz przedstawicielkę Sanepidu panią Dorotę Wiśniewską. Obie panie przeprowadziły rozmowy z uczniami wszystkich klas pierwszych.

Tematem przewodnim była odpowiedzialność karna nieletnich, cyberprzemoc oraz wpływ substancji psychoaktywnych na zdrowie. Młodzież dowiedziała się o odpowiedzialności karnej nieletnich wobec prawa, konsekwencjach prawnych czynów karalnych oraz czynów świadczących o demoralizacji, karach za zachowania i działania w różnych miejscach, także w szkole. Policjantka uświadomiła młodzieży grożące im niebezpieczeństwa związane z przemocą rówieśniczą. Omówiła konsekwencje cyberprzemocy oraz zachowań agresywnych w stosunku do rówieśników . Wspomniała także o rozważnym zamieszczaniu wszelkich informacji czy fotografii na portalach internetowych. Przedstawicielka Sanepidu omówiła wpływ alkoholu, papierosów, dopalaczy na organizm młodego człowieka. Spotkania z uczniami miały podnieść świadomość uczniów oraz poszerzyć wiedzę na temat różnych zagrożeń i sposobów ich przeciwdziałania. Spotkania można podsumować zdaniem: ZANIM COŚ ZROBISZ - ZAWSZE MYŚL O KONSEKWENCJACH!