Open menu

 

 • 1964 – akt powołania Liceum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa
 • 1974 – nadanie szkole imienia Tadeusza Tańskiego i ufundowanie Sztandaru Szkoły
 • 1981 – powołanie Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa
 • 1982 – powstanie Technikum Mechanizacji Rolnictwa
 • 1983 – uhonorowanie szkoły medalem Stanisława Staszica za wielokrotne sukcesy uczniów w konkursie Zielone Dyplomy
 • 1984 – Sztandar Szkoły udekorowany medalem Gryfa Pomorskiego za zasługi dla Pomorza Zachodniego
 • 1985–1989 – pięciokrotne zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Współzawodnictwie Szkół Rolniczych
 • 1988 – przyjęcie do Klubu Przodujących Szkół
 • 1988 – uhonorowanie medalem za Zasługi dla Miasta Stargardu
 • 1990 – powstanie Technikum Mechanicznego
 • 1991 – reaktywowanie klubu LKS Zieloni
 • 1991 – powstanie Technikum Ochrony Środowiska
 • 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003 – złote medale koszykarzy w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkół Rolniczych
 • 1992 – powtórne przyjęcie do Klubu Przodujących Szkół
 • 1997 – akt powołania Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa Centrum Kształcenia Praktycznego
 • 1999, 2000 – nagrody dla najlepszej szkolnej sekcji turystycznej w Zrzeszeniu LZS na Pomorzu Zachodnim
 • 2000 – utworzenie w szkole punktu dydaktycznego Akademii Rolniczej w Szczecinie
 • 2001 – rozpoczęcie działalności Centrum Kształcenia Praktycznego w Kluczewie
 • 2002 – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Nr 5 Centrum Kształcenia Praktycznego
 • 2003 – IX miejsce w woj. zachodniopomorskim w rankingu „Rzeczpospolitej" i „Perspektyw"
 • 2003 – włączenie do szkoły Zespołu Szkół Rolniczych i przeniesienie siedziby na ul. Gdyńską 8
 • 2004 – uhonorowanie szkoły odznaką „Za zasługi dla wynalazczości"
 • 2004 – I miejsce szkoły w województwie zachodniopomorskim w rankingu LICEALIADA 004
 • 2004 – ufundowanie nowego sztandaru
 • 2005, 2007 – złoty medal koszykarzy w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży LZS
 • 2007 – III miejsce szkoły w Finale Ogólnopolskiej Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych LICEALIADA – Wrocław 2007
 • 2007, 2008 – I miejsce szkoły w województwie zachodniopomorskim w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym
 • 2008 – przeniesienie warsztatów z ul. Gdyńskiej 28 na ul. Śniadeckiego 4-6
 • 2008 – III miejsce szkoły w Finale Ogólnopolskiej Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych LICEALIADA – Wrocław 2008
 • 2008 – III miejsce szkoły we współzawodnictwie sportowym w województwie zachodniopomorskim – LICEALIADA, za okres 1998 – 2008
 • 2008 – I miejsce w Powiecie oraz XIII miejsce w woj. zachodniopomorskim w rankingu „Rzeczpospolitej"
 • 2009 – I miejsce szkoły w województwie zachodniopomorskim w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym
 • 2009 – I miejsce w Powiecie oraz XIV miejsce w woj. zachodniopomorskim w rankingu Rzeczpospolitej
 • 2010 – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Nr 5
 • 2011 – likwidacja internatu przy ul. Śniadeckiego 4-6
 • 2012 – przeniesienie szkoły z ul. Gdyńskiej 8 na ul. Śniadeckiego 4-6