TECHNIKUM
- technik pojazdów samochodowych
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
- technik rybactwa śródlądowego
SZKOŁA ZAWODOWA
- mechanik pojazdów samochodowych
- kierowca mechanik
- kucharz
- cukiernik
REKRUTACJA 2016
przybij piątkę z "piątką"      
     i dołącz do nas !!!