3Ts
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 1DiagnPoziZe-W1 MS @
1DiagnPoziZe-W2 DT @
1DiagnPoziZe-W3 BO @
j.polski UK C24 religia C14 j.angielski-2/2 KC C16 BadTechP JS C9
2 8:50- 9:35 1DiagnPoziZe-W1 MS @
1DiagnPoziZe-W2 DT @
1DiagnPoziZe-W3 BO @
j.polski UK C24 PiProwDzGos TN C8 wf SW @ geografia EZ C21
3 9:40-10:25 1DiagnPoziZe-W1 MS @
1DiagnPoziZe-W2 DT @
1DiagnPoziZe-W3 BO @
u_hist.i sp. JB C23 u_hist.i sp. JB C23 j.niem-1/2 C15
j.angielski-2/2 KC C16
BadTechP JS C9
4 10:30-11:15 1DiagnPoziZe-W1 MS @
1DiagnPoziZe-W2 DT @
1DiagnPoziZe-W3 BO @
mat AA C28 religia C14 wf SW @ Pod i Nadw EM C10
5 11:35-12:20 1OObsiNapr-W1 MS @
1OObsiNapr-W2 DT @
1OObsiNapr-W3 BO @
EliElWypPoj JJ C20 j.polski UK C24 mat AA C28 j.angielski-1/2 KC C16
j.niem-2/2 PI C15
6 12:25-13:10 1OObsiNapr-W1 MS @
1OObsiNapr-W2 DT @
1OObsiNapr-W3 BO @
JęzZawN BB C17 mat AA C28 mat AA C28 Pod i Nadw EM C10
7 13:15-14:00   wf SW @ EliElWypPoj JJ C20 j.angielski-1/2 KC C16 Zzwychow UK C24
8 14:05-14:50   j.angielski-2/2 KC C16 geografia EZ C21 j.angielski-1/2 KC C16 Silniki JS C9
Obowiązuje od: 16.05.2022
Drukuj plan
wygenerowano 15.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum