2Ts
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia WR C14 j.niem-1/2 BB C17
j.niem-2/2 C15
1DiagnPoziZe-W1 MS @
1DiagnPoziZe-W2 BO @
1DiagnPoziZe-W3 WJ @
PodsEliE JJ C20 fiz IB C28
2 8:50- 9:35 PrzepisyB KK C24 j.angielski-1/2 KC C16
j.angielski-2/2 IB C8
1DiagnPoziZe-W1 MS @
1DiagnPoziZe-W2 BO @
1DiagnPoziZe-W3 WJ @
mat AA C28 PBudM KB C20
3 9:40-10:25 j.polski UK C24 geografia EZ C21 1OiNPoziZesp-W1 MS @
1OiNPoziZesp-W2 BO @
1OiNPoziZesp-W3 WJ @
mat AA C28 j.polski UK C24
4 10:30-11:15 mat AA C28 informatyka-1/2 MR C18
wf-2/2 AP @
1OiNPoziZesp-W1 MS @
1OiNPoziZesp-W2 BO @
1OiNPoziZesp-W3 WJ @
his JB C23 wf-1/2 SW @
wf-2/2 AP @
5 11:35-12:20 Pod i Nadw EM C10 j.angielski-1/2 KC C16
j.angielski-2/2 IB C24
1OiNPoziZesp-W1 MS @
1OiNPoziZesp-W2 BO @
1OiNPoziZesp-W3 WJ @
PodsEliE JJ C20 Silniki JS C9
6 12:25-13:10 j.niem-1/2 BB C17
j.niem-2/2 C15
geografia EZ C21 1OiNPoziZesp-W1 MS @
1OiNPoziZesp-W2 BO @
1OiNPoziZesp-W3 WJ @
wf-1/2 SW @
wf-2/2 AP @
his JB C23
7 13:15-14:00 wf-1/2 SW @
informatyka-2/2 SB J8
religia WR C14   fiz IB C20 PodPrzed TN C8
8 14:05-14:50 j.polski UK C24 Silniki JS C9     Zzwychow AA C28
Obowiązuje od: 11.10.2021
Drukuj plan
wygenerowano 10.10.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum