2Ts
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski UK C24 j.niem-1/2 BB C17
j.niem-2/2 C15
1DiagnPoziZe-W1 MS @
1DiagnPoziZe-W2 BO @
1DiagnPoziZe-W3 WJ @
mat AA C28 geografia EZ C21
2 8:50- 9:35 j.polski UK C24 j.angielski-1/2 KC C16
j.angielski-2/2 IB C8
1DiagnPoziZe-W1 MS @
1DiagnPoziZe-W2 BO @
1DiagnPoziZe-W3 WJ @
PodsEliE JJ C20 PBudM KB C20
3 9:40-10:25 PrzepisyB KK C01 PodPrzed TN C8 1OiNPoziZesp-W1 MS @
1OiNPoziZesp-W2 BO @
1OiNPoziZesp-W3 WJ @
fiz IB C17 j.polski UK C24
4 10:30-11:15 his JB C23 informatyka-1/2 MR C18
wf-2/2 AP @
1OiNPoziZesp-W1 MS @
1OiNPoziZesp-W2 BO @
1OiNPoziZesp-W3 WJ @
mat AA C28 wf-1/2 SW @
wf-2/2 AP @
5 11:35-12:20 Silniki JS C9 j.angielski-1/2 KC C16
j.angielski-2/2 IB C26
1OiNPoziZesp-W1 MS @
1OiNPoziZesp-W2 BO @
1OiNPoziZesp-W3 WJ @
PodsEliE JJ C20 fiz IB C8
6 12:25-13:10 j.niem-1/2 BB C17
j.niem-2/2 C15
his JB C23 1OiNPoziZesp-W1 MS @
1OiNPoziZesp-W2 BO @
1OiNPoziZesp-W3 WJ @
wf-1/2 SW @
wf-2/2 AP @
Silniki JS C9
7 13:15-14:00 religia WR C14 religia WR C14   Pod i Nadw EM C10 mat AA C28
8 14:05-14:50 wf-1/2 SW @
informatyka-2/2 SB J8
geografia EZ C21   wych.rodz. AT C24 Zzwychow AA C28
Obowiązuje od: 16.05.2022
Drukuj plan
wygenerowano 15.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum