2Tp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 JęzZawA-z1 KC C16
PrzepisyT-z2 KK C01
PodProg-z1 MR C22
1EkspPRol-z2 MS @
religia C8 wf GS @ PodRoliOchR-z2 TN C8
2 8:50- 9:35 j.niem Ke C15 PodProg-z1 MR C22
1EkspPRol-z2 MS @
JęzZawA-z1 KC C16
informatyka-z2 Br C18
wf GS @ j.polski MI C26
3 9:40-10:25 PodPrzed TN C8 StriAplikacj-z1 MR C22
1EkspPRol-z2 MS @
fiz IB C21 j.polski MI C26 religia C14
4 10:30-11:15 j.niem Ke C14 1TworzStr-z1 MR C22
1EkspPRol-z2 MS @
mat uS C25 informatyka-z1 Br C18
PrzepisyB-z2 KK C01
mat uS C25
5 11:35-12:20 j.angielski IB C26 1TworzStr-z1 MR C22
1EkspPRol-z2 MS @
mat uS C25 j.angielski IB C17 1TworzStr-z1 MR C22
PKonstrM-z2 JJ C20
6 12:25-13:10 Zzwychow TN C8 1TworzStr-z1 MR C22
1EkspPRol-z2 MS @
wf GS @ fiz IB C23 1TworzStr-z1 MR C22
MaszR-z2 JS C9
7 13:15-14:00 his JB C23   his JB C23 j.polski MI C26 StriAplikacj-z1 MR C22
PojRol-z2 JS C9
8 14:05-14:50 geografia EZ C21   PodProg-z1 MR C22 geografia EZ C21 1TworzStr-z1 MR C22
PKonstrM-z2 JJ C20
Obowiązuje od: 12.09.2022
Drukuj plan
wygenerowano 18.09.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum