3Cp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 1EkspŚrTrD-W4 GL @ ZasŻywCz-z1 IP J6
KszKwWs-z2 EM C10
1Carving-W1 ML @
1Carving-W2 JI @
1OiNaprŚTDr-W3 GL @
1OiNaprŚTDr-W4 MK @
WypTechZG-z1 TN C8
BudŚrTr-z2 JJ C20
1PracTechG-W1 ZW @
1OiNaprŚTDr-W3 WJ @
1OiNaprŚTDr-W4 PA @
2 8:50- 9:35 1EkspŚrTrD-W4 GL @ religia WR C14 1Carving-W1 ML @
1Carving-W2 JI @
1OiNaprŚTDr-W3 GL @
1OiNaprŚTDr-W4 MK @
wf GS @ 1PracTechG-W1 ZW @
1OiNaprŚTDr-W3 WJ @
1OiNaprŚTDr-W4 PA @
3 9:40-10:25 1EkspŚrTrD-W4 GL @ j.polski UK C24 1Carving-W1 ML @
1Carving-W2 JI @
1OiNaprŚTDr-W3 GL @
1OiNaprŚTDr-W4 MK @
chem SO C6 1PracTechG-W1 ZW @
1OiNaprŚTDr-W3 WJ @
1OiNaprŚTDr-W4 PA @
4 10:30-11:15 1EkspŚrTrD-W4 GL @ ZasŻywCz-z1 IP J6
PTrD-z2 EM C10
1Carving-W1 ML @
1Carving-W2 JI @
1OiNaprŚTDr-W3 GL @
1OiNaprŚTDr-W4 MK @
wos EZ C21 1PracTechG-W1 ZW @
1OiNaprŚTDr-W3 WJ @
1OiNaprŚTDr-W4 PA @
5 11:35-12:20 1EkspŚrTrD-W4 GL @ j.niem-1/2 PI C15
j.niem-2/2 C17
1Carving-W1 ML @
1Carving-W2 JI @
1OiNaprŚTDr-W3 GL @
1OiNaprŚTDr-W4 MK @
mat uS C25 1PracTechG-W1 ZW @
1OiNaprŚTDr-W3 WJ @
1OiNaprŚTDr-W4 PA @
6 12:25-13:10 1PracTechG-W1 MN @
1PracTechG-W2 JI @
1EkspŚrTrD-W3 RM @
wf GS @ j.polski UK C24 TechnGas-z1 KM J5
KszKwWs-z2 EM C10
1PracTechG-W2 Sc @
7 13:15-14:00 1PracTechG-W1 MN @
1PracTechG-W2 JI @
1EkspŚrTrD-W3 RM @
his JB C23 Zzwychow JI C24 biologia SO C6 1PracTechG-W2 Sc @
8 14:05-14:50 1PracTechG-W1 MN @
1PracTechG-W2 JI @
1EkspŚrTrD-W3 RM @
religia WR C14 wf GS @ TechnGas-z1 KM J5
KszKwWs-z2 EM C10
1PracTechG-W2 Sc @
9 14:55-15:40 1PracTechG-W1 MN @
1PracTechG-W2 JI @
1EkspŚrTrD-W3 RM @
      1PracTechG-W2 Sc @
10 15:45-16:30 1PracTechG-W1 MN @
1PracTechG-W2 JI @
1EkspŚrTrD-W3 RM @
      1PracTechG-W2 Sc @
Obowiązuje od: 16.05.2022
Drukuj plan
wygenerowano 15.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum