2C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 ZasŻywCz-z1 IP J6
Przep-z2 KK C01
1PracTechG-W1 aD @
1EkspŚrTrD-W3 DT @
1EkspŚrTrD-W4 RM @
JęzZawN-z1 C15
KszKwWs-z2 EM C10
1PracTechG-W1 aD @
1PracTechG-W2 AS @
1OiNaprŚTDr-W3 MK @
1OiNaprŚTDr-W4 BO @
his JB C23
2 8:50- 9:35 religia WR C14 1PracTechG-W1 aD @
1EkspŚrTrD-W3 DT @
1EkspŚrTrD-W4 RM @
j.polski UK C24 1PracTechG-W1 aD @
1PracTechG-W2 AS @
1OiNaprŚTDr-W3 MK @
1OiNaprŚTDr-W4 BO @
TechnGas-z1 KM J5
KszKwWs-z2 EM C10
3 9:40-10:25 religia WR C14 1PracTechG-W1 aD @
1EkspŚrTrD-W3 DT @
1EkspŚrTrD-W4 RM @
mat AA C28 1PracTechG-W1 aD @
1PracTechG-W2 AS @
1OiNaprŚTDr-W3 MK @
1OiNaprŚTDr-W4 BO @
ZasŻywCz-z1 IP J6
JęzZawN-z2 BB C17
4 10:30-11:15 j.polski UK C24 1PracTechG-W1 aD @
1EkspŚrTrD-W3 DT @
1EkspŚrTrD-W4 RM @
wf AP @ 1PracTechG-W1 aD @
1PracTechG-W2 AS @
1OiNaprŚTDr-W3 MK @
1OiNaprŚTDr-W4 BO @
j.niem-1/2 PI C15
j.niem-2/2 BB C17
5 11:35-12:20 mat AA C28 1PracTechG-W1 aD @
1EkspŚrTrD-W3 DT @
1EkspŚrTrD-W4 RM @
j.niem-1/2 PI C15
j.niem-2/2 BB C17
1PracTechG-W1 aD @
1PracTechG-W2 AS @
1OiNaprŚTDr-W3 MK @
1OiNaprŚTDr-W4 BO @
ZasŻywCz-z1 IP J6
PTrD-z2 EM C10
6 12:25-13:10 chem SO C6 1PracTechG-W2 MN @ wf AP @   biologia SO C6
7 13:15-14:00 Zzwychow SO C6 1PracTechG-W2 MN @ JęzZawN-z1 C16
JęzZawN-z2 BB C17
  wf AP @
8 14:05-14:50 BudŚrTr-z2 JJ C20 1PracTechG-W2 MN @ TechnGas-z1 KM J5
KszKwWs-z2 EM C10
  WypTechZG-z1 TN C8
9 14:55-15:40   1PracTechG-W2 MN @      
10 15:45-16:30   1PracTechG-W2 MN @      
Obowiązuje od: 16.05.2022
Drukuj plan
wygenerowano 15.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum