2A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 1DiagnPodzes-W2 WJ @
1EkspŚrTrD-W4 RM @
1OiNPoziZesp-W1 KB @
1OiNaprŚTDr-W3 WJ @
Pod i Nadw-z1 EM C10 PrzepisyB-z1 KK C01
KszKwWs-z2 EM C10
wf SW @
2 8:50- 9:35 1DiagnPodzes-W2 WJ @
1EkspŚrTrD-W4 RM @
1OiNPoziZesp-W1 KB @
1OiNaprŚTDr-W3 WJ @
EliElWypPoj-z1 JJ C20
PTrD-z2 EM C10
Pod i Nadw-z1 EM C10
Przep-z2 KK C01
wych.rodz. AT C28
3 9:40-10:25 1DiagnPodzes-W2 WJ @
1EkspŚrTrD-W4 RM @
1OiNPoziZesp-W1 KB @
1OiNaprŚTDr-W3 WJ @
Silniki-z1 EM C10
JęzZawN-z2 PI C15
Silniki-z1 EM C10
BudŚrTr-z2 JS C9
mat AA C10
4 10:30-11:15 1DiagnPodzes-W2 WJ @
1EkspŚrTrD-W4 RM @
1OiNPoziZesp-W1 KB @
1OiNaprŚTDr-W3 WJ @
religia C23 his JB C23 wf SW @
5 11:35-12:20 1DiagnPodzes-W2 WJ @
1EkspŚrTrD-W4 RM @
1OiNPoziZesp-W1 KB @
1OiNaprŚTDr-W3 WJ @
wf SW @ PBudM-z1 Ko C9
KszKwWs-z2 EM C10
mat AA C26
6 12:25-13:10 1DiagnPodzes-W1 WJ @
1EkspŚrTrD-W3 MK @
1OiNPoziZesp-W2 RM @
1OiNaprŚTDr-W4 GL @
fiz IB C9 Pod i Nadw-z1 EM C10
JęzZawN-z2 PI C15
j.niem Ke C26
7 13:15-14:00 1DiagnPodzes-W1 WJ @
1EkspŚrTrD-W3 MK @
1OiNPoziZesp-W2 RM @
1OiNaprŚTDr-W4 GL @
Zzwychow SW C21 j.polski DK J1 geografia EZ C21
8 14:05-14:50 1DiagnPodzes-W1 WJ @
1EkspŚrTrD-W3 MK @
1OiNPoziZesp-W2 RM @
1OiNaprŚTDr-W4 GL @
j.niem Ke C16 KszKwWs-z2 EM C10 j.polski DK J1
9 14:55-15:40 1DiagnPodzes-W1 WJ @
1EkspŚrTrD-W3 MK @
1OiNPoziZesp-W2 RM @
1OiNaprŚTDr-W4 GL @
    religia C14
10 15:45-16:30 1DiagnPodzes-W1 WJ @
1EkspŚrTrD-W3 MK @
1OiNPoziZesp-W2 RM @
1OiNaprŚTDr-W4 GL @
     
Obowiązuje od: 12.09.2022
Drukuj plan
wygenerowano 18.09.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum