4Tżp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 1użiobsłsagr-W1 SB @
1PrPlŻyw-W2 MN @
1PrPlŻyw-W3 ML C2
1WykBadT-W4 BO @
1WykBadT-W5 DT @
biologia SO C6 PodsEliE-z1 JJ C20
UsłGasiCat-z2 IP J6
mat Ky C28 PodsEliE-z1 JJ C20
2 8:50- 9:35 1użiobsłsagr-W1 SB @
1PrPlŻyw-W2 MN @
1PrPlŻyw-W3 ML C2
1WykBadT-W4 BO @
1WykBadT-W5 DT @
mat Ky C28 j.polski MI C26 mat Ky C28 biologia SO C6
3 9:40-10:25 1użiobsłsagr-W1 SB @
1PrPlŻyw-W2 MN @
1PrPlŻyw-W3 ML C2
1WykBadT-W4 BO @
1WykBadT-W5 DT @
j.angielski-j1 KC C16
j.niem-j2 C17
Uż.systAgr-z1 JS C9
JęzwGasA-z2 KC C16
JęzZawN-z3 C17
j.niem-j1 C17
j.angielski-j2 KC C16
wf-j1 GF @
j.angielski-j2 KC C16
4 10:30-11:15 1użiobsłsagr-W1 SB @
1PrUsługiObs-W2 MN @
1PrUsługiObs-W3 ML C2
1WykBadT-W4 BO @
1WykBadT-W5 DT @
JęzZawN-z1 PI C15
1InfwGast-z2 PA C18
BadTechP-z3 JS C9
JęzZawN-z1 PI C15
PlŻczłow-z2 TN C8
Pod i Nadw-z3 JS C9
j.angielski-j1 KC C16
wf-j2 AP @
Uż.systAgr-z1 JS C9
PlŻczłow-z2 TN C8
JęzZawN-z3 C17
5 11:35-12:20 1użiobsłsagr-W1 SB @
1PrUsługiObs-W2 MN @
1PrUsługiObs-W3 ML C2
1WykBadT-W4 BO @
1WykBadT-W5 DT @
PodsEliE-z1 JJ C20
PlŻczłow-z2 TN C8
BadTechP-z3 JS C9
j.angielski-j1 KC C16
wf-j2 AP @
wf-j1 GF @
wf-j2 AP @
wf-j1 GF @
j.angielski-j2 KC C16
6 12:25-13:10 1użiobsłsagr-W1 SB @
1PrUsługiObs-W2 MN @
1PrUsługiObs-W3 ML C2
1OObsiNapr-W4 BO @
1OObsiNapr-W5 DT @
chem SO C6 wos GZ C25 j.polski MI C26 mat Ky C28
7 13:15-14:00 1OObsiNapr-W4 BO @
1OObsiNapr-W5 DT @
religia WR C14 j.polski MI C26 chem SO C6 mat Ky C28
8 14:05-14:50 1OObsiNapr-W4 BO @
1OObsiNapr-W5 DT @
his JB C23 Zzwychow C24 religia WR C14 UsłGasiCat-z2 IP J6
Obowiązuje od: 12.09.2022
Drukuj plan
wygenerowano 18.09.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum