4T 4Tp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 religia WR C14 religia WR C14 1WykBadT-W2 BO @
1WykBadT-W3 MS @
1TworzAM-W4 MR C22
1użiobsłsagr-W5 SB @
Uż.systAgr-z3 JS C9 Uż.systAgr-z3 JS C9
2 8:50- 9:35 j.niem-j1 C17
j.angielski-j2 KC C16
wf-j1 SW @
j.angielski-j2 KC C16
1WykBadT-W2 BO @
1WykBadT-W3 MS @
1TworzAM-W4 MR C22
1użiobsłsagr-W5 SB @
j.polski UK C24 BadTechP-z1 JS C9
PodsEliE-z3 JJ C20
3 9:40-10:25 biologia SO C6 j.angielski-j1 KC C16
j.niem-j2 PI C15
1WykBadT-W2 BO @
1WykBadT-W3 MS @
1TworzAM-W4 MR C22
1użiobsłsagr-W5 SB @
biologia SO C6 BadTechP-z1 JS C9
AplikacjeD-z2 MR C07
JęzZawN-z3 PI C15
4 10:30-11:15 his JB C23 Pod i Nadw-z1 JS C9
AplikacjeD-z2 MR C22
JęzZawN-z3 PI C15
1WykBadT-W2 BO @
1WykBadT-W3 MS @
1TworzAM-W4 MR C22
1użiobsłsagr-W5 SB @
j.angielski-j1 KC C16
wf-j2 AP @
JęzZawN-z1 PI C15
PodProg-z2 MR C07
PodsEliE-z3 JJ C20
5 11:35-12:20 mat Ky C28 JęzZawN-z1 PI C15
AplikacjeD-z2 MR C22
PodsEliE-z3 JJ C20
1WykBadT-W2 BO @
1WykBadT-W3 MS @
1TworzAM-W4 MR C22
1użiobsłsagr-W5 SB @
j.polski UK C24 j.angielski-j1 KC C16
wf-j2 AP @
6 12:25-13:10 j.polski UK C24 chem SO C6 1WykBadT-W1 DT @
1OObsiNapr-W2 BO @
1OObsiNapr-W3 MS @
1TworzAW-W4 MR C22
1użiobsłsagr-W5 SB @
chem SO C6 wf-j1 SW @
j.angielski-j2 KC C16
7 13:15-14:00 wos EZ C21 mat Ky C28 1WykBadT-W1 DT @
1OObsiNapr-W2 BO @
1OObsiNapr-W3 MS @
1TworzAW-W4 MR C22
Zzwychow KC C16 mat Ky C28
8 14:05-14:50 mat Ky C28 wf-j1 SW @ 1WykBadT-W1 DT @
1OObsiNapr-W2 BO @
1OObsiNapr-W3 MS @
1TworzAD-W4 MR C22
mat Ky C28 wf-j2 AP @
9 14:55-15:40     1WykBadT-W1 DT @
1TworzAD-W4 MR C22
   
10 15:45-16:30     1WykBadT-W1 DT @    
11 16:35-17:20     1OObsiNapr-W1 DT @    
12 17:25-18:10     1OObsiNapr-W1 DT @    
13 18:15-19:00     1OObsiNapr-W1 DT @    
Obowiązuje od: 05.02.2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 02.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum