3Tżp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 chem SO C6 religia WR C14 j.angielski-1/2 KC C16
j.angielski-2/2 BB C17
j.polski MI C26 1EkspMRol-W1 SB @
1PracTechG-W2 ML @
1PracTechG-W3 aD @
1DiagnPodzes-W4 BO @
1DiagnPodzes-W5 DT @
2 8:50- 9:35 biologia SO C6 MaszR-z1 JS C9
ZasŻywCz-z2 IP J6
EliElWypPoj-z3 JJ C20
wf-1/2 GF @
j.niem-2/2 C15
wf-1/2 GF @
wf-2/2 AP @
1EkspMRol-W1 SB @
1PracTechG-W2 ML @
1PracTechG-W3 aD @
1DiagnPodzes-W4 BO @
1DiagnPodzes-W5 DT @
3 9:40-10:25 j.niem-1/2 C15
j.angielski-2/2 BB C17
mat AA C28 j.niem-1/2 C23
wf-2/2 AP @
wf-1/2 GF @
wf-2/2 AP @
1EkspMRol-W1 SB @
1PracTechG-W2 ML @
1PracTechG-W3 aD @
1DiagnPodzes-W4 BO @
1DiagnPodzes-W5 DT @
4 10:30-11:15 j.angielski-1/2 KC C16
j.niem-2/2 C15
JęzZawN-z1 PI C15
JęzwGasA-z2 KC C16
JęzZawN-z3 BB C17
wych.rodz. AT C26 biologia SO C6 1EkspMRol-W1 SB @
1PracTechG-W2 ML @
1PracTechG-W3 aD @
1OiNPoziZesp-W4 BO @
1OiNPoziZesp-W5 DT @
5 11:35-12:20 religia WR C14 PojRol-z1 JS C9
ZasŻywCz-z2 IP J6
Pod i Nadw-z3 EM C10
mat AA C28 chem SO C6 1EkspMRol-W1 SB @
1PracTechG-W2 ML @
1PracTechG-W3 aD @
1OiNPoziZesp-W4 BO @
1OiNPoziZesp-W5 DT @
6 12:25-13:10 PojRol-z1 JS C9
TechnGas-z2 KM J6
EliElWypPoj-z3 JJ C20
his JB C23 Zzwychow J1 his JB C23 1EkspMRol-W1 SB @
1PracTechG-W2 ML @
1PracTechG-W3 aD @
1OiNPoziZesp-W4 BO @
1OiNPoziZesp-W5 DT @
7 13:15-14:00 informatyka-1/2 MR C22
informatyka-2/2 PA C18
PodPrzed TN C8 MaszR-z1 JS C9
TechnGas-z2 KM J5
Pod i Nadw-z3 EM C10
j.polski MI C26 1EkspMRol-W1 SB @
1PracTechG-W2 ML @
1PracTechG-W3 aD @
Silniki-W4 JS C9
8 14:05-14:50 mat AA C28 j.polski MI C26 mat AA C28 mat AA C28  
Obowiązuje od: 11.10.2021
Drukuj plan
wygenerowano 10.10.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum