1Tt
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 mat Ky C10 fiz IB C20 mat Ky C28 PodRoliOchR-z1 TN C8 1ObróbkaM-W1 SB @
2 8:50- 9:35 e_dla_bezp SW C25 j.polski MI C26 fiz IB C8 geografia EZ C21 1ObróbkaM-W1 SB @
3 9:40-10:25 mat Ky C10 his GZ C21 religia C23 HiT GZ C24 1ObróbkaM-W1 SB @
4 10:30-11:15 geografia EZ C21 religia C25 j.polski MI C26 j.polski MI C26 1EkspPRol-W1 SB @
5 11:35-12:20 j.niem-j1 Ke C25
wf-j2 AP @
wf-j1 AP @
j.niem-j2 Ke C16
PKonstrM-z1 Ko C26
BHP-z2 Sc C15
his GZ C24 1EkspPRol-W1 SB @
1ObróbkaM-W2 PA @
6 12:25-13:10 informatyka-j1 Br C18
j.niem-j2 Ke C24
j.angielski-j1 AA C10
wf-j2 AP @
j.niem-j1 Ke C16
informatyka-j2 Br C18
j.angielski-j1 AA C28
wf-j2 AP @
1ObróbkaM-W2 PA @
1PracTechG-W3 JI J10
1PracTechG-W4 Sc J11
1PracTechG-W5 aD J13
7 13:15-14:00 plastyka MI C26 wf-j1 AP @
j.angielski-j2 AA C17
Rys Techn.-z1 Ko C10
PodGast-z2 KM J5
Zzwychow AP C8 1ObróbkaM-W2 PA @
1PracTechG-W3 JI J10
1PracTechG-W4 Sc J11
1PracTechG-W5 aD J13
8 14:05-14:50 BHP-z1 Sc C20
TechnGas-z2 KM J5
Rys Techn.-z1 Ko C10
PodGast-z2 KM J5
wf-j1 AP @
j.angielski-j2 AA C28
BHP-z1 Sc C20
TechnGas-z2 KM J5
1EkspPRol-W2 PA @
1PracTechG-W3 JI J10
1PracTechG-W4 Sc J11
1PracTechG-W5 aD J13
9 14:55-15:40   BHP-z2 Sc C20     1EkspPRol-W2 PA @
1PracTechG-W3 JI J10
1PracTechG-W4 Sc J11
1PracTechG-W5 aD J13
10 15:45-16:30         1PracTechG-W3 JI J10
1PracTechG-W4 Sc J11
1PracTechG-W5 aD J13
Obowiązuje od: 12.09.2022
Drukuj plan
wygenerowano 18.09.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum