Open menu
bip na www UONET+ zaloguj sie UONET+ dostep do edziennika UONET+ obejrzyj filmy Erasmus GI DeutschPlus GI mini SAVE 20200715 121541 projekt mini tablica 600 x 400 mm kafelek office 365 Rekrutacja 2023 2024

ZOBACZ FILMY PROMUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ

FILM PROMOCYJNY

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

KIERUNKI MECHANICZNE

KIERUNKI ŻYWIENIOWE
djembed djembed djembed djembed

krew6 września 2023 roku Pani Renata Wojtakajtis, v-ce Przewodnicząca Rejonowej Rady HDK PCK w Stargardzie przeprowadziła prelekcję na temat honorowego oddawania krwi. Głównym celem pogadanki było promowanie honorowego krwiodawstwa i zdrowego trybu życia wśród uczniów naszej szkoły oraz uzmysłowienie jak ważnym elementem dla ratowania ludzkiego życia są zapasy krwi.

Prelegentka przekazała uczestnikom wykładu niezbędne informacje dotyczące bezpiecznego oddawania krwi. Zwróciła również uwagę na fakt, że idea honorowego krwiodawstwa opiera się na ratowaniu życia ludzkiego – głównie osób poszkodowanych w wypadkach, oczekujących na operacje chirurgiczne czy przeszczep szpiku kostnego.

Słuchacze dowiedzieli się także o korzyściach wynikających z bycia honorowym krwiodawcą. Prowadząca szczegółowo omówiła, kto może zostać krwiodawcą i jakie są przeciwwskazania do bezpiecznego oddania krwi. Wyjaśniła również jak często, gdzie i ile krwi można oddać jednorazowo. Przybliżyła, krok po kroku drogę dawcy podczas poboru krwi, uświadomiła młodzieży, że oddawanie krwi jest bezpieczne i bezbolesne. Uczestnicy z wielką uwagą przysłuchiwali się informacjom przekazywanym przez Panią prelegentkę.            

Decyzja o oddaniu krwi to początek drogi do ogromnej satysfakcji, wypływającej ze świadomości, że być może moja krew uratuje życie drugiego człowieka.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pełnoletnich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w pierwszej w tym roku szkolnym akcji „Młoda krew ratuje życie”, która odbędzie się 25 września 2023 r. w sali C 100 od godziny 9:00.

Od 18 września opiekunka Honorowych Krwiodawców Pani Marzenna Sztuba będzie odwiedzała uczniów w celu sporządzenia listy krwiodawców.