FILM PROMOCYJNY

https://i9.ytimg.com/vi/eLurZoK2wfg/mq3.jpg?sqp=CNiWnIQG&rs=AOn4CLA58uuDbYzYW-CwE91cmI1OxJtZ3A

OBWIESZCZENIE MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI O ZAWODACH POSZUKIWANYCH

ZARZĄDZENIA, TERMINY i REGULAMINY

·         Zarządzenie nr6/2021 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym
na rok szkolny 2021/2022.

 

·         Regulamin rekrutacji uczniów do oddziałów klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie.

 

·         Terminy naborowe.

PODANIA

5-letnie TECHNIKUM ZAWODOWE

3-letnia BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

3-letnia BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Z ODDZIAŁEM SPECJALNYM

Podanie technikum zawodowe, branżowa szkoła I stopnia, branżowa szkoła I stopnia z oddziałem specjalnym

 

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Podanie szkoła przysposabiająca do pracy

Podanie szkoła specjalna