Open menu
bip na www UONET+ zaloguj sie UONET+ dostep do edziennika UONET+ obejrzyj filmy Erasmus GI DeutschPlus GI mini SAVE 20200715 121541 projekt mini tablica 600 x 400 mm kafelek office 365 Rekrutacja 2023 2024

ZOBACZ FILMY PROMUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ

FILM PROMOCYJNY

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

KIERUNKI MECHANICZNE

KIERUNKI ŻYWIENIOWE
djembed djembed djembed djembed

 DSC019824 marca w Zespole Szkół nr 5 w Stargardzie odbył się Dzień Otwarty Szkoły. Uczniowie szkół podstawowych mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2023/2024 oraz i poczuć klimat szkoły. 

Zwiedzający poznali pracownie specjalistyczne czyli warsztaty gastronomiczne i mechaniczne. Popularnością cieszyła się wyprawa do sal ćwiczeniowych, gdzie prezentowano poszczególne zawody. Odwiedzający mogli w rzeczywistości zapoznać się ze stanowiskami pracy, mogli też samodzielnie zmierzyć się z rozmaitymi zadaniami.

Wybór proponowanych zawodów jest szeroki. W ofercie technikum znajdują się: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych, technik programista, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. W ofercie szkół branżowych szkoła oferuje zawody: kucharz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych.

Wiele się działo, szkoła postawiła na rzeczową prezentację oferowanych zawodów. Był też czas na rozmowy z uczniami i nauczycielami.