Open menu
bip na www UONET+ zaloguj sie UONET+ dostep do edziennika UONET+ obejrzyj filmy Erasmus GI DeutschPlus GI mini SAVE 20200715 121541 projekt mini tablica 600 x 400 mm kafelek office 365 Rekrutacja 2023 2024

ZOBACZ FILMY PROMUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ

FILM PROMOCYJNY

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

KIERUNKI MECHANICZNE

KIERUNKI ŻYWIENIOWE
djembed djembed djembed djembed

324977544 926024415078874 2340271205755869586 n19 stycznia 2023 roku w naszej szkole funkcjonariuszka policji pani Dorotę Biernikowicz przeprowadziła pogadanki z uczniami wszystkich klas pierwszych. Tematem przewodnim była odpowiedzialność karna nieletnich oraz cyberprzemoc.

Młodzież dowiedziała się o odpowiedzialności karnej nieletnich wobec prawa, konsekwencjach prawnych czynów karalnych oraz czynów świadczących o demoralizacji, karach za zachowanie i działania w różnych miejscach, także w szkole. Policjantka uświadomiła młodzieży grożące im niebezpieczeństwa związane z przemocą rówieśniczą. Omówiła konsekwencje cyberprzemocy oraz zachowań agresywnych w stosunku do rówieśników. Wspomniała także o rozważnym zamieszczaniu wszelkich informacji czy fotografii na portalach internetowych.

Pogadanki funkcjonariuszki policji z uczniami miały podnieść świadomość prawną uczniów oraz wzbogacić wiedzę na temat różnych zagrożeń i sposobów ich przeciwdziałania. Spotkania można podsumować zdaniem: ZANIM COŚ ZROBISZ - POMYŚL O KONSEKWENCJACH!