Open menu
bip na www UONET+ zaloguj sie UONET+ dostep do edziennika UONET+ obejrzyj filmy Erasmus GI DeutschPlus GI mini SAVE 20200715 121541 projekt mini tablica 600 x 400 mm kafelek office 365 Rekrutacja 2023 2024

ZOBACZ FILMY PROMUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ

FILM PROMOCYJNY

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

KIERUNKI MECHANICZNE

KIERUNKI ŻYWIENIOWE
djembed djembed djembed djembed

 DSC0333W Zespole Szkół nr 5, w dniach 4-6 października 2022, odbył się Jesienny Tydzień Kształcenia Zawodowego, oparty na trzech blokach wykładów tematycznych:

- blok I „Jesienne Inspiracje w zdrowym odżywianiu”

- blok II „Sezonowa obsługa pojazdów”

- blok III „ Druk 3D – ogarnij inżynierię”

Szkoła gościła młodzież szkół podstawowych z Grzędzic, Dolic, Strachocina, Suchania, Rzeplina, Kunowa, Starej Dąbrowy, Pęzina, oraz stargardzkich SP 5 i SP 7.

Przesłaniem spotkań było uświadomienie młodzieży, znaczenia kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dobrych praktyk w tym zakresie. Spotkania przybliżyły tajniki zawodów technicznych: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych, technik programista, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz zawodów branżowych: kucharz, cukiernik , mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych. Uczestnicy spotkań w praktyce poznawali korzyści płynące z kształcenia zawodowego oraz sposoby zdobywania i rozwijania umiejętności zawodowych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zorganizowanych spotkań.