t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

ZOBACZ FILMY PROMUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ

FILM PROMOCYJNY

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

KIERUNKI MECHANICZNE

KIERUNKI ŻYWIENIOWE
djembed   djembed djembed  djembed

               

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej w ZS5

IMG 20221201 1141591 grudnia 2022r. w Zespole Szkół nr 5 im. T. Tańskiego w Stargardzie odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej dla klas kończących szkołę.

Uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką służby i warunkami zatrudnienia w związku z wstąpieniem w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej.