t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

ZOBACZ FILMY PROMUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ

FILM PROMOCYJNY

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

KIERUNKI MECHANICZNE

KIERUNKI ŻYWIENIOWE
djembed   djembed djembed  djembed

               

Sprawdzenie stanu technicznego pojazdów

DSC 00909.11.2022 na Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie można było sprawdzić stan swojego samochodu przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu diagnostycznego.

Od wielu lat szkoła umożliwia kierowcom nieodpłatne zdiagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. W obecnym roku szkolnym odbędą się dwa takie spotkania: w okresie jesienno-zimowym (odbyło się 9.11.2022) i na wiosnę (marzec/kwiecień 2023). Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego powiatu i miasta. W sumie na dwóch zmianach sprawdzono 24 pojazdy. Uczniowie pod okiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu-pana Bogdana Olszewskiego i Dariusza Tomaszewskiego sprawdzili stan techniczny zawieszenia, układu kierowniczego, układu hamulcowego, oświetlenia oraz pozostałych układów wpływających na bezpieczeństwo. Akcja ma celu zwrócenie uwagi kierujących na zagrożenia związane z niesprawnym pojazdem oraz wskazanie jak zadbać o bezpieczeństwo na drogach naszego powiatu i miasta.

Z motoryzacyjnym pozdrowieniem

Michał Stasiak