t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

ZOBACZ FILMY PROMUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ

FILM PROMOCYJNY

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

KIERUNKI MECHANICZNE

KIERUNKI ŻYWIENIOWE
djembed   djembed djembed  djembed

               

#SzkołaPamięta - Młodzież z ZS nr 5 Odwiedziła Kwatery Poległych Saperów

IMG 20221027 WA0022Dzień Wszystkich Świętych to dobra chwila do refleksji i zadumy o żołnierzach, którzy zginęli podczas rozminowywania Stargardu od 1945 roku. Uczniowie szkoły w czwartek 27 października pod opieką nauczycieli zawodu, w ramach corocznej akcji „#Szkoła Pamięta” odwiedzili miejsce pamięci Kwaterę Saperów na Starym Cmentarzu w Stargardzie przy ul. Tadeusza Kościuszki. W ciszy i spokoju, jakim emanuje to miejsce po przeprowadzonej renowacji.

Uczniowie mogli, zapalić przyniesione znicze i lampki, jak również wysłuchali, lekcji historii związanej z miejscem spoczynku żołnierzy. Krótką prelekcję prowadził nauczyciel Roman Maciejczak oraz Wiesław Jaworski Komendant Oddziału Związku Strzeleckiego w Stargardzie. Mogiły poległych 62 saperów i dwóch sanitariuszek są także wyznaczone symbolem szlaku ich walki oraz golgotą Syberii, którą niektórzy z nich przeszli. Tablice nagrobne wskazują, że wielu z nich to byli młodzi żołnierze. Co nie umknęło to również uwadze młodzieży. Niewątpliwie takie wyjścia na miejsce pamięci, to jedna,
z ważniejszych lekcji wychowania patriotycznego. Jak również możliwość integracji młodego pokolenia. Wspaniałym przykładem jest, udział w akcji Szkoła Pamięta, dzieci z Zespołu Szkół w Stargardzie OSM z wychowawcą klasy panią Renatą Samsonik oraz dzieci i młodzieży stargardzkich szkół i przedszkoli. Przeprowadzenie renowacji kwatery saperskiej było możliwe dzięki dofinansowaniu, jakie miasto otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z konkursu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Jak również dodatkowym wsparciu finansowym z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Autor tekstu: W.J.
Autor zdjęć: R.M.