t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

ZOBACZ FILMY PROMUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ

FILM PROMOCYJNY

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

KIERUNKI MECHANICZNE

KIERUNKI ŻYWIENIOWE
djembed   djembed djembed  djembed

               

Próbny alarm przeciwpożarowy

IMG 20220915 121320 115 września 2022 roku w Zespole Szkół Nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie przy ul. Jana Śniadeckiego 4-6, odbyły się ćwiczenia próbnej ewakuacji na wypadek pożaru.

Po ogłoszeniu alarmu przeciwpożarowego nauczyciele zgodnie z obowiązującymi zasadami ewakuacji przeprowadzili ewakuację uczniów na wyznaczone miejsce (teren zielony przy budynku). Na miejscu zbiórki sprawdzono stan osobowy ewakuowanych: wszyscy nauczyciele mający pod opieką uczniów złożyli Dyrektorowi raport z przebiegu działań oraz składu osobowego uczniów. Kadra kierownicza przedstawiła stan osobowy pozostałych pracowników.

Dokonano również sprawdzenia możliwości ewakuacji przy pomocy podnośnika koszowego, na wypadek odcięcia innych dróg. Podczas przeprowadzania próbnej akcji ewakuacji wszyscy pracownicy ZS nr 5 wykazali się wzorową organizacją.