t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

ZOBACZ FILMY PROMUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ

FILM PROMOCYJNY

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

KIERUNKI MECHANICZNE

KIERUNKI ŻYWIENIOWE
djembed   djembed djembed  djembed

               

Służba Więzienna rozpoczęła cykl spotkań z uczniami szkół zawodowych i średnich.

IMG 20220523 094651W dniu 23 maja 2022 r. w Naszej szkole odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Służby Więziennej w Stargardzie dla klas trzecich Branżowej Szkoły I stopnia.

Uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką służby, warunkami zatrudnienia oraz korzyściach, które wiążą się z podjęciem pracy w szeregach Służby Więziennej.