t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

ZOBACZ FILMY PROMUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ

FILM PROMOCYJNY

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

KIERUNKI MECHANICZNE

KIERUNKI ŻYWIENIOWE
djembed   djembed djembed  djembed

               

Piątka wie jak gasić pożary

MZP129 marca, w Szkole Podstawowej w Dolicach, odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Zespół Szkół nr 5 reprezentowali: Magdalena Jończyk z klasy 1 C i Filip Woronowicz z klasy 2 Ts. Uczniowie wykazali się wiedzą i godnie reprezentowali szkołę, zajmując wysokie miejsca w rywalizacji.

Opiekunem uczniów był nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, Sylwester Wieczorkiewicz.
Celem turnieju jest popularyzowanie zasad postępowania na wypadek pożaru, kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, sprawdzenie wiedzy na temat techniki pożarniczej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego, a także zdobywanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
Gratulacje dla naszych reprezentantów!