t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

ZOBACZ FILMY PROMUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ

FILM PROMOCYJNY

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

KIERUNKI MECHANICZNE

KIERUNKI ŻYWIENIOWE
djembed   djembed djembed  djembed

               

Dni otwarte ZS5 na Lotnisku

27W Zespole Szkół nr 5 w Stargardzie, po długiej przerwie pandemicznej, po raz kolejny odbyły się Dni Otwarte Szkoły. Placówkę odwiedziło 11 szkół podstawowych Stargardu i okolic.

Młodzież miała okazję zapoznać się ze specyfiką szkoły, charakterem działań warsztatowych jakie prowadzi oraz bogatą ofertą edukacyjną na rok szkolny 2022/2023. Ósmoklasiści zwiedzili pracownie techniczne z oferty gastronomicznej, mechanicznej a także profesjonalne laboratorium chemiczne i jedną z najnowocześniejszych pracowni 3D w Polsce jaką dysponuje szkoła. Młodzież mogła przyjrzeć się jak pracują uczniowie na warsztatach szkolnych i doświadczyć na czym polega kształcenie zawodowe w Technikach i Szkole Branżowej. To ciekawe doświadczenie mogło uświadomić młodzieży, że stoją u progu ważnych życiowych wyborów, które uformują ich dalszą drogę na kolejne lata.
Życzymy samych trafnych decyzji.