t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

ZOBACZ FILMY PROMUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ

djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed

Sprawdzenie stanu technicznego pojazdów

IMG 20211209 091156W dniu 9.12.2021 na Warsztatach szkolnych Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie odbyło się darmowe sprawdzenie stanu technicznego pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Akcja jest kontynuacją przeglądów odbywającą się w latach ubiegłych, a ograniczoną poprzez pandemię Covid 19.

W obecnym roku szkolnym odbędą się dwa takie spotkania. Pierwsze w okresie zimowym (odbyło się 9.12.2021), drugie planowane jest na okres wiosenny (marzec/kwiecień 2022). Sprawdzanie stanu technicznego pojazdów cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego powiatu i miasta. W sumie na dwóch zmianach sprawdzono 20 pojazdów.
Uczniowie pod okiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu-pana Bogdana Olszewskiego i Dariusza Tomaszewskiego sprawdzili stan techniczny zawieszenia, układu kierowniczego, układu hamulcowego, oświetlenia oraz pozostałych układów wpływających na bezpieczeństwo. Akcja ma celu zwrócenie uwagi kierujących na zagrożenia związane z niesprawnym pojazdem jak i zadbać o bezpieczeństwo na drogach naszego powiatu i miasta.
Z motoryzacyjnym pozdrowieniem
Michał Stasiak