t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

ZOBACZ FILMY PROMUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ

djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed

Szkolny Konkurs Fotograficzny pn. "Sleeveface - ubierz się w książkę"

image2W naszej szkole odbył się coroczny Szkolny Konkurs Fotograficzny pn. "Sleeveface - ubierz się w książkę". Jest on organizowany w ramach Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
Nasi tegoroczni laureaci:

I miejsce - Lena Misiurka
II miejsce - Estera Skibowska
III miejsce - Daria Michniacka i Eliza Cieślik
Gratulujemy uczestnikom konkursu i laureatom, z bibliotecznym pozdrowieniem organizatorki Monika Dobrodziej i Dorota Kwiatkowska.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie, w przyszłym roku szkolnym.
Przedstawiamy poniżej nagrodzone prace.