t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

ZOBACZ FILMY PROMUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ

djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed

Konkurs ekologiczny

20211203 143613Dnia 03.12.2021 braliśmy udział w XX edycji konkursu ekologicznego zorganizowanego przez ZODR Barzkowice. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy 3TŻp Magdalena Olczak i Wiktoria Szwarc.

Opiekunem szkolnym była pani Sylwia Ogorzałek. Konkurs odbywał się pod hasłem # Z ekologią żyjmy w zgodzie i pomóżmy w tym przyrodzie. Celem konkursu było wdrażanie wiedzy o treści ekologicznej w nasze życie codzienne i kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży.