t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

ZOBACZ FILMY PROMUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ

djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed

SPOTKANIE Z RODZICAMI

part00000225 listopada 2021 r., w rygorze sanitarnym odbyło się spotkanie Państwa Aldony i Roberta Bartosików z Rodzicami uczniów klas pierwszych. Specjaliści od uzależnień przybliżyli Rodzicom sposoby reagowania na sytuacje związane z trudnym dla wszystkich okresie pandemii.

Przede wszystkim należy:

 • inicjować rozmowy z dziećmi - m.in. na temat sytuacji w szkole i trudności związanych z powrotem do nauki stacjonarnej, okazywać zainteresowanie i zrozumienie,
 • rozmawiać z dziećmi o sposobach radzenia sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami, dzieci uczą się reakcji emocjonalnych od dorosłych, dlatego ważne jest, aby pozostawać spokojnym, rozmawiać życzliwie i zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa, czyli nie dawać się ponosić własnym emocjom, 
 • zachęcać dziecko do rozmowy z zaufanym dorosłym w nieprawidłowych sytuacji w szkole, 
 • rozmawiać z dzieckiem o pozytywach związanych z nauką w szkole i celebrować jego sukcesy, 
 • zachęcać dzieci do aktywności kreatywnych, które pomagają wyrazić uczucia, 
 • być dostępnym dla dziecka tak bardzo, jak to tylko możliwe – zgodnie z maksymą: twój czas jest najlepszym prezentem dla dziecka!, 
 • zadbać o higienę snu dziecka (odpowiednią długość i jakość jego snu), a także o tzw. higienę cyfrową (czyli m.in. umiarkowanie w korzystaniu z urządzeń cyfrowych, a także o właściwy, bezpieczny sposób korzystania z Internetu, zwłaszcza, że w pandemii zwiększyło się zjawisko tzw. przemocy cyfrowej). 

Gdzie można uzyskać pomoc w kryzysie psychicznym

Pani Aldona Bartosik udostępniła nr telefonu: 698 615 315, pod który można dzwonić w sytuacjach trudnych.

Ponadto, w razie gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia psychicznego, braku wsparcia ze strony bliskich osób lub też, gdy z innego powodu sprawy zaczną wymykać się spod kontroli, warto skorzystać z fachowej pomocy – psychologa, psychoterapeuty, pedagoga lub psychiatry. Taką pomoc można uzyskać nie tylko w gabinecie - w odpowiedniej placówce, lecz także za pośrednictwem kilku działających w Polsce specjalnych, telefonicznych oraz internetowych linii pomocowych. Należą do nich m.in.:   

 • Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: 116 111,
 • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci: 800 100 100,
 • Telefon zaufania dla młodych osób, prowadzony przez Fundację ITAKA: 22 484 88 04.
 • Strona internetowa: pokonackryzys.pl.

Źródło: 
Wiktor Szczepaniak, zdrowie.pap.pl
III Kongres Zdrowia Psychicznego, 7 czerwca 2021 r., Warszawie.