t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

ZOBACZ FILMY PROMUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ

djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed

Nowy rok szkolny przywitał uczniów Zespołu Szkół nr 5 słoneczną pogodą.

 DSC0233Podczas inauguracji nowego roku szkolnego 2021/2022 przywitano nowe kierownictwo szkoły. Od 1 września 2021 r. funkcję Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. T. Tańskiego w Stargardzie pełni p. Krzysztof Bielski a wicedyrektora p. Marta Pych-Lipińska.

Pan Dyrektor Krzysztof Bielski serdecznie przywitał uczniów, ich rodziców i opiekunów, grono pedagogiczne a także pracowników administracji i obsługi. Życzył by nowy rok szkolny był czasem zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania pasji i zainteresowań, by uczniowie rozwijali w szkole swoje talenty i uczyli się współdziałania w grupie. Apel zorganizowała klasa IV Ts z wychowawcą p. Janem Sałapatą. Prowadzący apel uczniowie uczcili rocznicę wybuchu II wojny światowej zapalając znicz pod Dębem Pamięci Narodowej.