t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

ZOBACZ FILMY PROMUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ

FILM PROMOCYJNY

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

KIERUNKI MECHANICZNE

KIERUNKI ŻYWIENIOWE
djembed   djembed djembed  djembed

               

Nowy rok szkolny przywitał uczniów Zespołu Szkół nr 5 słoneczną pogodą.

 DSC0233Podczas inauguracji nowego roku szkolnego 2021/2022 przywitano nowe kierownictwo szkoły. Od 1 września 2021 r. funkcję Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. T. Tańskiego w Stargardzie pełni p. Krzysztof Bielski a wicedyrektora p. Marta Pych-Lipińska.

Pan Dyrektor Krzysztof Bielski serdecznie przywitał uczniów, ich rodziców i opiekunów, grono pedagogiczne a także pracowników administracji i obsługi. Życzył by nowy rok szkolny był czasem zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania pasji i zainteresowań, by uczniowie rozwijali w szkole swoje talenty i uczyli się współdziałania w grupie. Apel zorganizowała klasa IV Ts z wychowawcą p. Janem Sałapatą. Prowadzący apel uczniowie uczcili rocznicę wybuchu II wojny światowej zapalając znicz pod Dębem Pamięci Narodowej.