t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

ZOBACZ FILMY PROMUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ

djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed

Utrzymają kondycję dzięki plenerowej siłowni przed budynkiem Zespołu Szkół Nr 5

 Przechwytywanie

silownia przycieteO swoją kondycję i sprawność fizyczną będą mogli zadbać uczniowie stargardzkiej „Piątki” na osiedlu Lotnisko w Stargardzie - Kluczewie dzięki plenerowej siłowni, której urządzenia zainstalowano przed budynkiem szkoły. To wspólne przedsięwzięcie dyrekcji, razem z kadrą ZS 5. Na zakup i montaż urządzeń siłowni placówka otrzymała dofinansowanie za pośrednictwem Fundacji PGE, aktywnie wspierającej przedsięwzięcia związane z promowaniem aktywnego, pełnego zdrowej energii trybu życia.

Odzyskanie sił i energii, szczególnie po tygodniach zamknięcia i zdalnej nauki w warunkach stanu epidemii, będzie znacznie  łatwiejsze dla uczniów  zespołu Szkół nr 5 dzięki finansowemu wsparciu, jakiego udzieliła Fundacja PGE. Przekazane przez fundację dofinansowanie  pozwoliło na zakup i montaż plenerowej siłowni. Sprzęt o wartości 30 tys. zł zainstalowano już przed budynkiem szkoły. Kwotę 20 tys. szkoła otrzymała za pośrednictwem  Fundacja PGE, natomiast resztę kosztów pokrył Powiat Stargardzki w ramach wkładu własnego.

Nowy sprzęt  wzbogaci przede wszystkim ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, same zaś ćwiczenia na świeżym powietrzu pozytywnie wpłyną zarówno na poprawę kondycji fizycznej, jak i psychicznego samopoczucia uczniów, zmęczonych trybem zdalnej nauki w dobie pandemii. Korzystający z plenerowej siłowni będą mogli spróbować swych sił,  m.in. na  urządzeniach takich jak „jeździec” i „narciarz”.  Służą one wzmocnieniu mięśni ramion, klatki piersiowej i nóg, poprawiając przy okazji wydolność układu krążenia.Z kolei kondycję mięśni klatki piersiowej, nóg  i pleców poprawią urządzenia typu „wyciskanie siedząc” oraz wyciąg górny. Do dyspozycji będą także „pod chmurką”: wahadło z podciągiem nóg oraz, biegacz, prasa nożna, a także twister i orbitrek- te ostatnie przeznaczone do ćwiczeń poprawiających wydolność oddechową. Cały zestaw urządzeń, na który składa się plenerowa siłownia, gwarantuje pełny cykl zajęć- zarówno grupowych jak również indywidualnych dla wszystkich zainteresowanych utrzymaniem i poprawą swojej kondycji. Co ważne- zróżnicowane urządzenia do treningu pozwalają na aktywność fizyczną osobom o różnym poziomie sprawności.

Sprzyjająca, wiosenna aura sprawi, że zainstalowane urządzenia  przetestują pierwsi chętni. Zarówno dyrekcja ZS 5, jak i Powiat Stargardzki wyrażają podziękowanie Fundacji PGE za finansowe zaangażowanie w realizację projektu, który zapewni świeżą porcję zdrowej energii wielu korzystającym z przyszkolnej siłowni.