t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

ZOBACZ FILMY PROMUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ

djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed

KOMUNIKAT

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. i Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
zarządzam:
Zmiany w funkcjonowaniu Zespołu Szkół nr 5 im. T. Tańskiego w Stargardzie wchodzą w życie
od dnia 19 kwietnia 2021 r. i będą obowiązywały do dnia 25 kwietnia 2021 r. w związku
z pandemią na terenie całego kraju.

1. Zajęcia odbywać się będą według obowiązującego planu lekcji, wg następującej organizacji:

a) od dnia 19.04.2021 r. do dnia 25.04.2021r. zajęcia odbywają się zdalnie dla klas:
Klasy IV Ts, IV Tż - zajęcia odbywają się zdalnie;
Klasy III Ts , III Tż - zajęcia odbywają się zdalnie;
Klasy III A, III C – zajęcia odbywają się zdalnie;
Klasy II A, II Ap, II Cp, II Ts, II Tż, II Tżp - zajęcia odbywają się zdalnie;
Klasy I A, I C , I Ts, I Tż, I Tp - zajęcia odbywają się zdalnie;

b) od dnia 19.04.2021 r. do dnia 25.04.2021 r. zajęcia odbywają się zdalnie dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz Branżowej Szkoły I stopnia oddział specjalny dla klas:
Klasa I K - zajęcia odbywają się zdalnie
Klasy I O, II O, III O – zajęcia odbywają się zdalnie

2. Zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych i pracowniach gastronomicznych dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 im. T. Tańskiego w Stargardzie odbywać się będą:
a) zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla klas: I Ts, I Tż,
I Tp, II Ts, II Tż, II Tżp, I A, I C, II A, II Ap, II Cp, IV Ts, IV Tż.

b) zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wg planu lekcji dla klasy I K.

c) stacjonarnie w szkole wg planu lekcji dla klas: III Ts, III Tż, III A, III C z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz zachowaniem dystansu społecznego.

 

3. Konsultacje dla maturzystów mogą odbywać się na terenie szkoły w małych grupach
z zachowaniem reżimu sanitarnego.
4. W ramach konsultacji z nauczycielami mogą odbywać się egzaminy próbne, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Dyrektor
Zespołu Szkół nr 5
Jolanta Kawszyn