t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

ZOBACZ FILMY PROMUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ

djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed

Wycieczka do Warsztatów Terapii Zajęciowej

2Uczniowie klasy III O i III P, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wraz z rodzicami, w ramach preorientacji zawodowej, w ostatnich daniach przed wprowadzeniem ograniczeń w funkcjonowaniu placówek oświatowych odwiedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stargardzie.

Bardzo miło i serdecznie przywitała nas kierownik WTZ Pani Edyta Lapczyk - Lew, oprowadziła nas po całym obiekcie i udzieliła wyczerpujących informacji na temat kontynuowania ścieżki edukacyjno - zawodowej przez naszych uczniów. Młodzież zwiedziła specjalistyczne pracownie, znajdujące się na terenie placówki. Miłą niespodzianką było spotkanie się z absolwentami naszej szkoły i wspólna praca w wybranych przez siebie pracowniach.
Organizatorzy: Marzena Samujło, Ewa Przybylska, Danuta Puchniarska, Marzenna Sztuba.