t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Lista nauczycieli

LP PRZEDMIOT NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA
1 rewalidacja Kuźniak Alina
2 biblioteka Klim Barbara
3 biologia, chemia Ćwirta Mirosława
4 geografia Suleja Joanna
5 historia Borkowski Przemysław
6 język niemiecki, historia, wos, krawiectwo Maślanka Marta
7 instruktor nauki jazdy Stanisław Drabczyk
8 instruktor nauki jazdy Budzik Tomasz
9 język angielski Błaszczuk Ireneusz
10 język angielski Cichanowicz Katarzyna
11 język niemiecki Bytniewska-Judasz Barbara
12 język niemiecki Pych-Lipińska Marta
13 język niemiecki Żurawska-Ubych Joanna
14 język polski Ignasiak Małgorzata
15 język polski Kwiatkowska Dorota
16 język polski Kuśmierek Urszula
17 język polski Szifer-Kamińska Katarzyna
18 matematyka Bielewicz Anna
19 matematyka Pietrzyk Małgorzata
20 matematyka Szejny Urszula
21 matematyka, informatyka Polakowska Magdalena
22 pedagog / rewalidacja Sztuba Marzenna
23 praktyczna nauka zawodu Bielski Krzysztof
24 praktyczna nauka zawodu Liburska Marta
25 praktyczna nauka zawodu Kępska Renata
26 praktyczna nauka zawodu Kosek Małgorzata
27 praktyczna nauka zawodu Kujawska Dorota
27 praktyczna nauka zawodu Maciejczak Roman
29 praktyczna nauka zawodu Marzec Leszek
30 praktyczna nauka zawodu Nowicka-Chorągiewicz Monika
31 praktyczna nauka zawodu Olszewski Bogdan
32 praktyczna nauka zawodu Puchniarska Danuta
33 praktyczna nauka zawodu Pułka Izabela
34 praktyczna nauka zawodu Samujło Marzena
35 praktyczna nauka zawodu Stasiak Michał
36 pracownia szycia Świderska Elżbieta
37 praktyczna nauka zawodu Tomaszewski Dariusz
38 praktyczna nauka zawodu Zieliński Arkadiusz
39 przedmioty zawodowe Józwa-Wnęk Joanna
40 przedmioty zawodowe Kapczyński Marcin
41 przedmioty zawodowe Przybylska Ewa
42 przedmioty zawodowe Sałapata Jan
43 przedmioty zawodowe Muszyński Emanuel
44 przedmioty zawodowe, informatyka Popiołek Arkadiusz
45 przedsiębiorczość Nowicki Tadeusz
46 religia Łuczyk Krzysztof
47 religia Rozdeba Wiesław
48 religia, krawiectwo Pakowska Lidia
49 rewalidacja Kawszyn Jolanta
50 wychowanie fizyczne Chmielewski Tomasz
51 wychowanie fizyczne Flas Grzegorz
52 wychowanie fizyczne Gessner Szymon
53 wychowanie fizyczne Postawa Alicja
54 wychowanie fizyczne Wieczorkiewicz Sylwester
55 rewalidacja Miłek Eliza
56 psycholog Traczykowska Anna