t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Lista nauczycieli

LP PRZEDMIOT NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA KOD NA PLANIE LEKCJI
1 architektura krajobrazu Kuźniak Alina AK
2 architektura krajobrazu Szczepaniak Piotr SP
3 biblioteka Klim Barbara BK
4 biologia, chemia Ćwirta Mirosława
5 geografia Suleja Joanna SJ
6 historia Borkowski Przemysław JB
7 historia, wos Szymanowski Marek SM
8 język niemiecki, historia, wos, krawiectwo Maślanka Marta MM
9 informatyka Olejniczak Jolanta ZO
10 instruktor nauki jazdy Stanisław Drabczyk SD
11 instruktor nauki jazdy Dzwonowski Marek MD
12 język angielski Błaszczuk Ireneusz IB
13 język angielski Cichanowicz Katarzyna KC
14 język niemiecki Bytniewska-Judasz Barbara BB
15 język niemiecki Pych-Lipińska Marta PI
16 język niemiecki Żurawska-Ubych Joanna
17 język polski Ignasiak Małgorzata MK
18 język polski Kwiatkowska Dorota DK
19 język polski Kuśmierek Urszula UK
20 język polski Szifer-Kamińska Katarzyna KS
21 matematyka Bielewicz Anna AB
22 matematyka Pietrzyk Małgorzata MP
23 matematyka Szejny Urszula US
24 matematyka, informatyka Polakowska Magdalena MT
25 pedagog Sztuba Marzenna PM
26 pedagog Ząbek Agnieszka
27 praktyczna nauka zawodu Bielach-Ginda Marzena MG
28 praktyczna nauka zawodu Bielski Krzysztof KB
29 praktyczna nauka zawodu Chomiak Jan JC
30 praktyczna nauka zawodu Izak Justyna JI
31 praktyczna nauka zawodu Kępska Renata KR
32 praktyczna nauka zawodu Kociuba Jan JK
33 praktyczna nauka zawodu Kosek Małgorzata KM
34 praktyczna nauka zawodu Kujawska Dorota KD
35 praktyczna nauka zawodu Maciejczak Roman RM
36 praktyczna nauka zawodu Nowicka-Chorągiewicz Monika MN
37 praktyczna nauka zawodu Olszewski Bogdan BO
38 praktyczna nauka zawodu Puchniarska Danuta PD
39 praktyczna nauka zawodu Pułka Izabela IP
40 praktyczna nauka zawodu Samujło Marzena SA
41 praktyczna nauka zawodu Stasiak Michał MS
42 praktyczna nauka zawodu Szymczyk Bożena BS
43 praktyczna nauka zawodu Tomaszewski Dariusz DT
44 praktyczna nauka zawodu Zieliński Arkadiusz ZA
45 przedmioty zawodowe Józwa-Wnęk Joanna JJ
46 przedmioty zawodowe Klimczewski Ryszard RK
47 przedmioty zawodowe Przybylska Ewa EP
48 przedmioty zawodowe Sałapata Jan JS
49 przedmioty zawodowe Szyliński Krzysztof SK
50 przedmioty zawodowe, informatyka Popiołek Arkadiusz PA
51 przedsiębiorczość Nowicki Tadeusz TN
52 religia Łuczyk Krzysztof
53 religia Rozdeba Wiesław WR
54 religia, krawiectwo Pakowska Lidia LP
55 rewalidacja Kawszyn Jolanta JK
56 wychowanie fizyczne Chmielewski Tomasz TC
57 wychowanie fizyczne Flas Grzegorz GF
58 wychowanie fizyczne Jurkiewicz Zbigniew ZJ
59 wychowanie fizyczne Postawa Alicja AP
60 wychowanie fizyczne Wieczorkiewicz Sylwester SW