STRONA BIP ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W STARGARDZIE

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019.

1. Bilans jednostki budżetowej.

2. Informacja dodatkowa.

3. Rachunek zysków i strat.

4. Zstawienie zmian funduszu.