t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Kontakt

Adres:
Zespół Szkół Nr 5 im. Tadeusza Tańskiego
w Stargardzie

ul. Śniadeckiego 4-6
73 - 110 Stargard

SEKRETARIAT: (91) 577-27-27
FAX (91) 577-27-27

Formularz kontaktowy

Wyślij e-mail
(opcjonalnie)