t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

rekrutacja2019 2020

 

 

 

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyLogo Bieg NiepodleglosciErasmus

„Sprzątanie świata – Polska 2018” pod hasłem „AKCJA SEGREGACJA”

sprzatanie swiata 2018 plakat   W tegorocznej akcji „Sprzątanie świata – Polska 2018” na terenie os. Lotnisko wzięło udział 128 osób (118 uczniów i 10 opiekunów).


Teren objęty akcją to:
- ulica osiedlowa przyległa do terenu szkoły od strony ul. Tańskiego wraz z pasem zieleni,
- plac zabaw przy ul. Tańskiego,
- ul. Śniadeckiego z przyległym pasem zieleni,
- teren zielony z chodnikami w obrębie szkoły
- ul. Skarżyskiego, Witoszyńskiego, Drzewickiego ,Okulickiego, tereny rekreacyjne młodzieży
- od ul. Żwirki i Wigury w stronę byłego lotniska

Rodzaj wykonanych prac:
• zbieranie i segregowanie odpadów (papier, niedopałki, opakowania metalowe, plastikowe, szklane i inne),
• zbieranie kamieni i gałęzi.

Ilość zebranych odpadów:
- 16 worków z odpadami różnymi posegregowane i włożone do odpowiednio oznaczonych worków (papier, plastik, puszki metalowe, odpadki organiczne) – złożone przy kontenerze na odpady (szkoła),
- drzwi samochodowe (tworzywo sztuczne z elementami metalowymi złożone przy kontenerze na odpady (szkoła),
- telewizor i monitor (tworzywo sztuczne z elementami metalowymi złożone przy kontenerze na odpady (szkoła),
- 4 telefony komórkowe i baterie – zorganizowana zbiórka w szkole.

Równocześnie zorganizowaliśmy :

- „Mini-Quiz” – w trakcie akcji „Sprzątanie Świata” odbył się quiz z wiedzy o segregacji odpadów i sposobie postępowania z nimi.

 

- zbiórkę zużytych baterii, niepotrzebnych telefonów komórkowych .

- „Życie śmieci - Jak długo rozkładają się odpady?” – Gazetka szkolna - zamiast bezmyślnie wyrzucać śmieci, warto zastanowić się, ile czasu potrzeba, by się rozłożyły.

- „Naprawiamy a nie wyrzucamy”- w tym dniu (21.09.2017r.) działała w szkole grupa remontowa składająca się z uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycieli w celu naprawy uszkodzonego sprzętu.