t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

rekrutacja2019 2020

 

 

 

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyLogo Bieg NiepodleglosciErasmus

BABIE LATO

20180918 103514   Tradycyjnie we wrześniu uczniowie klas pierwszych spotykają się na festynie integracyjnym w Zespole Szkół nr 5. Impreza ta sympatycznie wpisała się w życie szkoły pozostawiając wiele miłych wspomnień.

Wspólna zabawa to jednocześnie rywalizacja klas, podczas której uczniowie wykazują się kondycją fizyczną, sprawnością jazdy na rowerze, celnym okiem w rzucie lotką, piłką do kosza i strzałem na bramkę, drużynowym zgraniem siłaczy w przeciąganiu liny i znajomości wiedzy o Stargardzie. W tym roku ogromne zainteresowanie wzbudziła konkurencja polegająca na naszkicowaniu portretu swojego wychowawcy. Wszystkie prace były niepowtarzalne i trafią nie tylko do kroniki szkolnej i klasowej. Na szczególne podkreślenie zasługuje ujawnienie się na festynie talentu, który zawitał do naszej szkoły w osobie uczennicy klasy 1 c. Jagoda pokazała jak ogromne możliwości plastyczne tkwią w jej rękach uczestnicząc w tej dyscyplinie festynu i wzbudzając wielki aplauz ze strony rówieśników i nauczycieli. Wspólne ognisko oraz dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców i wręczone przez Panią Dyrektor Szkoły Jolantę Kawszyn były przemiłym akcentem kończącym ten dzień. Za sprawny przebieg festynu i przemiłą atmosferę słowa podziękowania kierujemy do uczestników, nauczycieli i organizatorów -oprawa sędziowska klasa 2ts i przygotowanie poczęstunku klasa 4tż z Panią Renatą Kępską.

Z turystycznym pozdrowieniem Joanna Suleja