t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyBEZ DATY page 001Erasmus

KONKURS „MODA NA NIEPALENIE”

mdananiepalenie   Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie pod honorowym patronatem Starosty Stargardzkiego pani Iwony Wiśniewskiej „MODA NA NIEPALENIE”.

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie jednego, krótkiego utworu (np. fraszki, wiersza, satyry), nawiązującego tematycznie do promowania zdrowego stylu życia wolnego od nałogu palenia papierosów promowanie mody na niepalenie. Napisane utwory należy składać do p. Małgorzaty Ignasiak, p. Urszuli Kuśmierek lub pedagoga szkolnego p. Andżeliki Zielińskiej do dnia 15 października.
NA LAUREATÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE!!!