t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyLogo Bieg NiepodleglosciErasmus

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

folderthumb   W dniu wczorajszym nasza szkoła uczestniczyła w imprezie poświęconej szerzeniu świadomości na temat autyzmu, czym jest, jak sobie poradzić z tym zaburzeniem rozwojowym, a przede wszystkim nie bać się go – to nie choroba zakaźna.

Happening zorganizowany przez Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno – Wychowawczy odbył się na Rynku Staromiejskim naszego miasta. W imprezie uczestniczyli uczniowie stargardzkich szkół, w tym Zespołu Szkół nr 5, który był reprezentowany przez uczniów Szkoły Przyspasabiającej Do Pracy- klasę IIO i IIP. Bardzo liczna grupa stargardzkich przedszkolaków oraz podopiecznych OREWu świetnie bawiła się uczestnicząc w grach i zabawach przygotowanych przez organizatorów. W obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu włączyli się także przedstawiciele władz naszego miasta – Pan Prezydent Rafał Zając, jego zastępca Pani Ewa Sowa oraz Pani Starosta Iwona Wiśniewska. Podczas trwania imprezy na Rynku królował wszechobecny kolor niebieski – kolor symbolizujący autyzm, również na naszym stoliku. Zwieńczeniem imprezy było wypuszczenie balonów oczywiście niebieskich, które wzniosły się ku niebu naszego miasta. W tym dniu wszyscy solidaryzujemy się z ludźmi dotkniętymi autyzmem, z ich rodzinami, opiekunami.