t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyBEZ DATY page 001Erasmus

Uwaga Krwiodawcy !!!

krew12 kwietnia 2018 r. od godziny 9.00 w sali C 22 odbędzie się pobór krwi. Zapraszamy wszystkich pełnoletnich uczniów do wzięcia udziału w akcji „Młoda krew ratuje życie”.
Marzenna Sztuba i Dorota Kujawska