t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UCZEŃ ZS NR 5 ŁUKASZ SZALA LAUREATEM KONKURSU ZORGANIZOWANEGO PRZEZ POSŁA NA SEJM RP PIOTRA MISIŁO

Spotkanie to miało na celu, podsumowanie ogłoszonego przez Posła konkursu dla uczniów szkół średnich, na pracę dotyczącą ważnych obszarów życia społeczno-politycznego. Uczeń ZS nr 5 został jednym z dwóch laureatów tego konkursu. Łukasz napisał bardzo dojrzałą pracę na temat roli kościoła/religii w polskiej polityce, a w nagrodę wraz ze swoją klasą uda się w czerwcu do Warszawy. Podczas wizyty w stolicy uczniowie naszej szkoły będą mogli z bliska podejrzeć pracę parlamentarzystów podczas posiedzenia Sejmu.