t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyLogo Bieg NiepodleglosciErasmus

XIX OLIMPIADA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

DSC 0008   W dniu 17 marca 2018 roku w budynku Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbył się Ogólnopolski Półfinał XIX Olimpiady Techniki Samochodowej.

Celem olimpiady jest:
1) stworzenia motywacji do podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego w szkołach o profilu samochodowym i pokrewnych oraz wdrażania nowoczesnych metod kształcenia;
2) pobudzania uczniów – przyszłych pracowników branży motoryzacyjnej – do samodzielnego zdobywania, poszerzania i aktualizowania wiedzy oraz umiejętności (samokształcenia), jak również do szlachetnego współzawodnictwa;
3) upowszechniania najnowszej wiedzy z zakresu techniki samochodowej oraz technologii napraw pojazdów, jak również wzorców etyki zawodowej, a także rozwijania kultury technicznej;
4) zainspirowania rywalizacji między szkołami o profilu samochodowym i pokrewnych o miano samochodowej szkoły roku.
Olimpiada organizowana jest przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Spółkę z o.o. w Warszawie przy współudziale redakcji czasopisma Auto Moto Serwis, a jednym z patronów jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W tegorocznym półfinale uczestniczyło 356 uczniów.
Nasza szkoła reprezentowana była przez uczniów klasy II Ts:
1) Kacpra Niteckiego;
2) Oliwera Klimasińskiego;
3) Damiana Szambarę.
Opiekunem drużyny był Krzysztof Bielski.