t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyBEZ DATY page 001Erasmus

Góra grosza 2017

Gora Grosza„Lata pracy potwierdzały coraz oczywiściej, że dzieci zasługują na szacunek, zaufanie i życzliwość, że miło z nimi w pogodnej atmosferze łagodnych odczuwań, wesołego śmiechu, rześkich pierwszych wysiłków i zdziwień, czystych, jasnych, kochanych radości, że praca raźna, owocna i piękna.”
Janusz Korczak „Prawo dziecka do szacunku”


Samorząd Uczniowski zaprasza do przyłączenia się do XVIII edycji ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Możecie być dumni, że pomagacie dzieciom, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich biologicznych rodzinach. Najlepsze, co można dać dziecku, to rodzina. Dlatego pomagajmy dzieciom, które zostały rozłączone z rodzinami i tym, które są taką rozłąką zagrożone. Marzeniem jest, aby każde dziecko mogło wychowywać się w bezpiecznym domu, gdzie zaspokojone są jego potrzeby, a dorośli mądrze i z miłością mu towarzyszą. Przypominamy, że w naszej szkole akcja ma charakter KONKURSU. Klasa, której uda się ”usypać” największą Górę Grosza, otrzyma sympatyczną niespodziankę!!!

 

Góra Grosza w 5 krokach:


Wybierzcie w każdej klasie
koordynatora akcji.


Zaangażujcie w zbiórkę całą klasę.


Przeprowadźcie zbiórkę monet
o nominałach od 1 grosza do 5 złotych.

 

Zliczcie i posegregujcie monety
według nominałów.


Przekażcie „klasową skarbonkę”
opiekunowi Samorządu Uczniowskiego
p. Joannie Żurawskiej – Ubych do dnia 31 stycznia 2018r.
z dopiskiem: klasa, wysokość przekazywanej kwoty.

 

Za każdy Wasz GROSZ
DZIĘKUJEMY
w imieniu obdarowanych dzieci
Samorząd Uczniowski