t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyBEZ DATY page 001Erasmus

PROFILAKTYKA HIV / AIDS ORAZ KONSEKWENCJE ZDROWOTNE I PRAWNE ZAŻYWANIA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

folderthumb   1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS. Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dzień ten jest uroczyście obchodzony od 1988r. w celu uświadomienia zagrożenia oraz poszerzenia wiedzy na temat HIV/AIDS.

Warto obalać mity na temat wirusa HIV i choroby AIDS, znać drogi zakażenia wirusem HIV i w rezultacie być odpowiedzialnym za swoje zachowanie wobec siebie i drugiej osoby. Z tej okazji przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ZS nr 5 w Stargardzie wraz opiekunem wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym dnia 4 grudnia 2017r. zorganizowanym dla szkół powiatu stargardzkiego przez Powiat Stargardzki wraz z Komendą Powiatową Policji oraz Państwową Inspekcją Sanitarną w Stargardzie mającym na celu zapobieganie negatywnym zjawiskom patologicznym oraz problemom zdrowotnym wśród dzieci i młodzieży. Gospodarzem spotkania był Starosta Stargardzki – pani Iwona Wiśniewska. W pierwszej części wystąpienia poruszone zostały zagadnienia dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. Działania miały na celu kształtowanie zachowań prozdrowotnych. W dalszej części spotkania oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie – kom. Łukasz Famulski zabrał głos w sprawie konsekwencji prawnych zażywania oraz nielegalnego posiadania i handlu środkami psychoaktywnymi, podkreślając, iż „nieznajomość prawa nie zwalnia nas od odpowiedzialności”. Konsekwencje zdrowotne zażywania narkotyków oraz dopalaczy omówił specjalista ds. uzależnień – p. Robert Bartosik.
Niniejsze spotkanie to doskonała lekcja profilaktyki.

Joanna Żurawska – Ubych
opiekun Samorządu Uczniowskiego