t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyBEZ DATY page 001Erasmus

ZS nr 5 nagrodzone

folderthumb„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
nie przez to kim jest,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II

2 grudnia 2017 roku w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na ręce Pani Jolanty Kawszyn, Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. T. Tańskiego w Stargardzie zostały przekazane gratulacje za zajęcie przez młodzież ZS nr 5 II miejsca na szczeblu okręgowym „szkoły ponadgimnazjalne” wg. wskaźników:

najlepsza promocja krwiodawstwa oraz ilość oddanej krwi w czasie trwania Turnieju w XIV Edycji Turnieju Szkół i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie ph. „Młoda Krew Ratuje Życie”. Gratulacje i nagrodę przekazała Pani Lucyna Rogańska, Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie. Podziękowania dla wszystkich Honorowych Dawców Krwi z Zespołu Szkół nr 5 im. T. Tańskiego składa Dyrektor Szkoły Jolanta Kawszyn oraz opiekunki: Dorota Kujawska i Marzenna Sztuba.