t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

folderthumb   29 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, którego celem jest promowanie wartości, jakie do naszego życia wnoszą książki.

Święto ma już 16-letnią historię, zostało ogłoszone przez Polską Izbę Książki w 2001 roku. Kultywując tę tradycję nasza biblioteka zorganizowała głośne czytanie książki Roalda Dahla "Charlie i fabryka czekolady". Z niezwykłymi przygodami Charliego zapoznawali nas Sandra Libuda i Paweł Trusiewicz z klasy III Tż - jako przedstawiciele Samorządu Szkolnego. Spotkanie z tą niezwykłą książką zostało dodatkowo osłodzone filiżanką gorącej czekolady. Głośne czytanie rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, buduje więź miedzy czytającym a odbiorcą. Wszystkich, których ciekawi co Charlie zobaczy w fabryce czekolady zapraszamy do wypożyczenia książki do domu.