t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmy

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

folderthumb   29 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, którego celem jest promowanie wartości, jakie do naszego życia wnoszą książki.

Święto ma już 16-letnią historię, zostało ogłoszone przez Polską Izbę Książki w 2001 roku. Kultywując tę tradycję nasza biblioteka zorganizowała głośne czytanie książki Roalda Dahla "Charlie i fabryka czekolady". Z niezwykłymi przygodami Charliego zapoznawali nas Sandra Libuda i Paweł Trusiewicz z klasy III Tż - jako przedstawiciele Samorządu Szkolnego. Spotkanie z tą niezwykłą książką zostało dodatkowo osłodzone filiżanką gorącej czekolady. Głośne czytanie rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, buduje więź miedzy czytającym a odbiorcą. Wszystkich, których ciekawi co Charlie zobaczy w fabryce czekolady zapraszamy do wypożyczenia książki do domu.