t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmy

27 września 2017 roku od godziny 9:00 w sali C100 rozpocznie się kolejna akcja poboru krwi

krwiodastwo

Drodzy Krwiodawcy !!!

27 września 2017 roku od godziny 9.00 w sali C 100 rozpocznie się kolejna akcja poboru krwi pod hasłem: ”Młoda Krew Ratuje Życie”.


Nasza młodzież po raz dziesiąty odda drugiemu człowiekowi to, co ma najcenniejsze - krew. O otwartych sercach i dużej wrażliwości świadczy II miejsce w X IV edycji akcji „Młoda Krew Ratuje Życie” zorganizowanej przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.
19.09.2017 r. odbyła się prelekcja dla klas trzecich przeprowadzona przez p. Renatę Wojtakajtis wiceprzewodniczącą Rejonowej Rady HDK PCK.
Omówione zostały początki krwiodawstwa na świecie i w Polsce, w jaki sposób można zostać honorowym krwiodawcą oraz w jaki sposób należy przygotować się do poboru krwi.
Do 22 września 2017 r. odbędą się spotkania pedagoga szkolnego p. Marzenny Sztuby z pełnoletnimi uczniami naszej szkoły w celu omówienia spraw organizacyjnych.
Pozdrawiamy: Marzenna Sztuba i Dorota Kujawska