t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmy

„Sprzątanie świata – Polska 2017” pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”

folderthumb   W tegorocznej akcji „Sprzątanie świata – Polska 2017” na terenie os. Lotnisko wzięło udział 169 osób (169 uczniów i 14 opiekunów).
Teren objęty akcją to:


- ulica osiedlowa przyległa do terenu szkoły od strony ul. Tańskiego wraz z pasem zieleni,
- plac zabaw przy ul. Tańskiego,
- ul. Śniadeckiego z przyległym pasem zieleni,
- teren zielony z chodnikami w obrębie szkoły
- ul. Skarżyskiego, Witoszyńskiego, Drzewickiego ,Okulickiego, tereny rekreacyjne młodzieży
- od ul. Żwirki i Wigury w stronę byłego lotniska

Rodzaj wykonanych prac:
• czyszczenie ulicy przy krawężnikach ,
• zamiatanie chodników,
• zbieranie i segregowanie odpadów (papier, niedopałki, opakowania metalowe, plastikowe, szklane i inne),
• grabienie liści,
• zbieranie kamieni , gruzu i gałęzi.

Ilość zebranych odpadów:
- 22 worków z odpadami różnymi posegregowane i włożone do odpowiednio oznaczonych worków (papier, plastik, puszki metalowe, odpadki organiczne i budowlane np.: płytki, fragmenty cegły, guma) – złożone przy kontenerze na odpady (szkoła),
- siedzisko dziecięce (tworzywo sztuczne z elementami metalowymi)- złożone przy kontenerze na odpady (szkoła).

Równocześnie zorganizowaliśmy :

- „Selektywną zbiórkę odpadów” - konkurencję segregowania odpadów
Tytuł „Mistrza Segregowania” uzyskała klasa I Ts.

- „Mini-Quiz” – w trakcie akcji „Sprzątanie Świata” odbył się punktowany quiz z następujących pojęć: upcykling, downcykling, segregacja odpadów, recykling, gospodarka o obiegu zamkniętym, biodegradacja, odpady, śmieci, surowce, zasoby środowiska

- zbiórkę zużytych baterii, niepotrzebnych telefonów komórkowych , nakrętek,

- akcję „Nie ma śmieci-są surowce ” - nowe zastosowanie starych, zużytych , niepotrzebnych przedmiotów (odpadów) wykonanych przez uczniów naszej szkoły, zobaczyliśmy na wystawie 15 września podczas trwania SPRZĄTANIA ŚWIATA - POLSKA2017,

- „Naprawiamy a nie wyrzucamy”- w tym dniu (15.09.2017r.) działała w szkole grupa remontowa składająca się z uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycieli w celu naprawy uszkodzonego sprzętu.

Odpowiedzialna za akcję:
Mirosława Ćwirta