t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Terminy dla emerytów

1. Do końca marca składamy oświadczenia o dochodach za rok ubiegły.

 

2. Do końca maja składamy wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego.


3. Do końca listopada składamy wniosek o dofinansowanie do wydatków świąteczno-zimowych.